Uncle Shamte as the social media streets know him, or Rally jones as he was introduced to us and Diamond’s stepfather seeing as how he is legally married to Diamond’s mother, Sandra Micheals Sanura Kaseem.

Anyway, Diamond’s stepdaddy decided to give newlyweds some advice that he doubtless employs in his marriage to Sandra Michaels. The advice rally Jones gave is that a woman must ask her husband for permission to leave their house.


What if she is employed? Does that mean she asks for permission every day? I hear you asking. Yes. Every morning she leaves the house to go to work, she needs his permission.
What about if she is the primary breadwinner? Then too, the rule holds steadfast.

Hee is what Diamond’s stepfather had to say on the matter:

Ni wajibu kwa Mke kuto toka ndani ya nyumba yake isipokuwa kwa idhini ya mumewe, Mume ana haki ya kumzuia mkewe kwenda popote pale ikiwa kutoka huko sio dharula au wajibu, ikitokea Mke amepata taarifa ya dharula na anatakiwa kutoka nyumbani kwake hatoweza kutoka pasipo idhni ya Mumewe. Mke afanye mawasiliano na Mumewe aweze kupata idhini ya kutoka na ikotokea Mume amekukataza kutoka baada ya kufanya mawasiliano nae huna budi kuridhika na uamuzi wake kwani yeye ndio mwemye mamlaka juu yako.( Hii ni moja kati ya haki saba za Mume ) Allah awatangulie inshaallah mkaishi kwa kumpendeza Yeye ndo kila kitu. πŸ€²πŸ“ΏπŸ™ Asalam aleykum…..